ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, związanej z przebudową budynku głównego i ogrodzenia, aranżacją garaży i budynku losowań Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, związanego z przebudową budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 
Zakres usługi obejmuje:
1) opracowanie projektu koncepcyjnego,
2) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129),
3) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
4) koszty ewentualnych ekspertyz,
5) koszty uzyskania decyzji na zakres proponowanych zmian lub odstępstw,
6) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, dotyczącymi planowanych następujących robót budowlanych:
 1. Budynek główny:
 1. całościowa wymiana stolarki okiennej (szyby zespolone z funkcją ochrony przeciwsłonecznej na południowej i zachodniej stronie budynku) łącznie z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 2. wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi automatyczne samozamykające się,
 3. analiza dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, ewentualna budowa windy zewnętrznej do wysokości II piętra, lub propozycja rozwiązania zamiennego
 4. adaptacja pomieszczenia na parterze na toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 5. docieplenie i aranżacja elewacji budynku głównego, aranżacja garaży i budynku losowań
 6. aranżacja wnętrz – dotyczy wymiany okładzin podłogowych i malowania pomieszczeń parteru, I piętra, II piętra, korytarzy itd.
 7. przebudowa pomieszczeń parteru, I piętra,
 8. naprawa leżaka kanalizacyjnego,
 9. projekt klimatyzacji pomieszczeń parteru i I piętra (klimatyzacja z jednostką centralną)- propozycja rozwiązania zamiennego
 10. przebudowa pomieszczeń w piwnicy na pomieszczenia gospodarcze, biurowe, bar, pomieszczenia socjalne,
 11. analiza i uwzględnienie wymogu posiadania dwóch klatek schodowych i wyjść ewakuacyjnych z budynku- propozycja rozwiązania zamiennego
 12. wymiana sieci informatycznej oraz sieci monitoringu,
 13. montaż oświetlenia inteligentnego i oświetlenia ewakuacyjnego.
 
    B. wymiana starego ogrodzenia WORD od strony północnej budynku głównego oraz ogrodzenia placu manewrowego.
    C. Aranżacja elewacji garaży i budynku losowań nawiązująca do kolorystyki budynku głównego.
    D. Przeprowadzenie audytu energetycznego (Dz.U.2020 poz. 879)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Jakubowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 12:10:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 12:13:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14 13:40:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
 
 1. ZADANIE NR 1 - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.
 1. Tabela elementów rozliczeniowych  stanowi zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Prace budowlane prowadzone będą w sposób umożliwiający funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości wykonania robót.
 
2. Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.
 
3.  Zaoferowana przez Wykonawcę cena wykonania robót budowlanych  jest ceną ryczałtową. Cena nie będzie zmieniana ze względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a robotami wykonanymi.
W związku z powyższym, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 
4.  W trakcie realizacji robót należy spełnić następujące wymagania:
       
       1) Zabezpieczyć odcinek robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
       2) Wykonać plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zaoferowanego zakresu robót.
       3) Załącznikiem do protokołu końcowego będzie dokumentacja powykonawcza (wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) dostarczona przez
          Wykonawcę robót, niezbędna do przekazania do użytkowania wykonanych  robót (dotyczy ZADANIA NR 1).
 
TERMIN REALIZACJI UMOWY.
 
     Termin wykonania zamówienia - 21 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamil Jakubowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-09 10:33:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Kubiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-09 10:44:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Kubiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 13:12:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »