ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, związanej z przebudową budynku głównego i ogrodzenia, aranżacją garaży i budynku losowań Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-11 12:13:26 przez Dariusz Kubiński

Akapit nr - brak tytułu

Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, związanego z przebudową budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 
Zakres usługi obejmuje:
1) opracowanie projektu koncepcyjnego,
2) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129),
3) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
4) koszty ewentualnych ekspertyz,
5) koszty uzyskania decyzji na zakres proponowanych zmian lub odstępstw,
6) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, dotyczącymi planowanych następujących robót budowlanych:
 1. Budynek główny:
 1. całościowa wymiana stolarki okiennej (szyby zespolone z funkcją ochrony przeciwsłonecznej na południowej i zachodniej stronie budynku) łącznie z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
 2. wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi automatyczne samozamykające się,
 3. analiza dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, ewentualna budowa windy zewnętrznej do wysokości II piętra, lub propozycja rozwiązania zamiennego
 4. adaptacja pomieszczenia na parterze na toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 5. docieplenie i aranżacja elewacji budynku głównego, aranżacja garaży i budynku losowań
 6. aranżacja wnętrz – dotyczy wymiany okładzin podłogowych i malowania pomieszczeń parteru, I piętra, II piętra, korytarzy itd.
 7. przebudowa pomieszczeń parteru, I piętra,
 8. naprawa leżaka kanalizacyjnego,
 9. projekt klimatyzacji pomieszczeń parteru i I piętra (klimatyzacja z jednostką centralną)- propozycja rozwiązania zamiennego
 10. przebudowa pomieszczeń w piwnicy na pomieszczenia gospodarcze, biurowe, bar, pomieszczenia socjalne,
 11. analiza i uwzględnienie wymogu posiadania dwóch klatek schodowych i wyjść ewakuacyjnych z budynku- propozycja rozwiązania zamiennego
 12. wymiana sieci informatycznej oraz sieci monitoringu,
 13. montaż oświetlenia inteligentnego i oświetlenia ewakuacyjnego.
 
    B. wymiana starego ogrodzenia WORD od strony północnej budynku głównego oraz ogrodzenia placu manewrowego.
    C. Aranżacja elewacji garaży i budynku losowań nawiązująca do kolorystyki budynku głównego.
    D. Przeprowadzenie audytu energetycznego (Dz.U.2020 poz. 879)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony