ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-09 10:44:29 przez Dariusz Kubiński

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
 
  1. ZADANIE NR 1 - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO WORD W GORZOWIE WLKP.
  1. Tabela elementów rozliczeniowych  stanowi zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
  3. Prace budowlane prowadzone będą w sposób umożliwiający funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
  4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości wykonania robót.
 
2. Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.
 
3.  Zaoferowana przez Wykonawcę cena wykonania robót budowlanych  jest ceną ryczałtową. Cena nie będzie zmieniana ze względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a robotami wykonanymi.
W związku z powyższym, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 
4.  W trakcie realizacji robót należy spełnić następujące wymagania:
       
       1) Zabezpieczyć odcinek robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
       2) Wykonać plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zaoferowanego zakresu robót.
       3) Załącznikiem do protokołu końcowego będzie dokumentacja powykonawcza (wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) dostarczona przez
          Wykonawcę robót, niezbędna do przekazania do użytkowania wykonanych  robót (dotyczy ZADANIA NR 1).
 
TERMIN REALIZACJI UMOWY.
 
     Termin wykonania zamówienia - 21 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony